Pro odborníky

Strategií Hamzovy léčebny je především poskytování vysoce kvalitních zdravotnických služeb hospitalizovaným pacientům vyžadujícím následnou rehabilitační a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Společným trvalým cílem všech zaměstnanců v rámci našeho poslání je realizace motta léčebny: „POSADIT, POSTAVIT, UDĚLAT KROK“

Indikační seznamy

HL poskytuje ústavní odbornou následnou a dlouhodobou léčbu, včetně ošetřovatelské, a to včetně léčby s doprovodem, z území celé ČR formou lůžkovou i ambulantní, v rozsahu vyplývajícím z jejího platného indikačního seznamu (viz níže).

Pro celou uvedenou činnost využívá služeb zdravotnického komplementu, ortopedické protetiky (včetně výroby a úpravy pomůcek pro děti i dospělé, dopravní služby nebo má tyto činnosti a služby smluvně zajištěny.

Indikační seznam

 • Rehabilitovatelné formy všech poruch pohybového systému, ať již vrozených, poúrazových či poruch vzniklých v souvislosti s akutním i dlouhodobým onemocněním u dětí, dorostu a dospělých.
 • Stavy vyžadující odborné ošetřovatelství a rehabilitační ošetřovatelství na lůžku.
 • Stavy vyžadující obnovení funkční zdatnosti dětí, dorostu a dospělých cestou léčebné rehabilitace na lůžku či ambulantně, a to v dosažitelné míře jako součást celého procesu rehabilitace těchto jedinců.

Indikace pro dospělé pacienty

 • Nemoci nervové: chabé obrny poúrazové, poinfekční, postpoliomyelitický syndrom, polyneuropatie s paretickými projevy, kořenové syndromy vertebrogenního původu, stavy po zánětlivých nemocech centrálního nervstva, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, roztroušená skleróza, nervosvalová onemocnění, dětská mozková obrna, Parkinsonova choroba.
 • Nemoci pohybového ústrojí: revmatoidní artritis, Bechtěrevova choroba, ostatní artritidy, difúzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (sklerodermie, syst. Lupus erythematodes apod.), artropatie provázející onemocnění endokrinní, neurologická, krevní, bolestivé stavy při osteoporóze, bolestivé syndromy šlach, úponů, svalů, koxartróza, gonartróza, artrózy ostatních kloubů, stavy po úrazech, operacích pohybového systému, zejména po operacích páteře, nosných kloubů (i s použitím náhrady kloubní), předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní, skoliózy, vertebrogenní algický syndrom, postižení kloubů při metabolických onemocněních.
 • Jiné poruchy hybného systému: na podkladě diabetické neuropatie, angiopatie, lymfedému, onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém I, II. st., po operacích chirurgických.

Indikace pro dětské pacienty

 • Nemoci nervové: rehabilitovatelné formy dětské mozkové obrny a další neurologické afekce nervosvalového aparátu, včetně poúrazových a pooperačních stavů. Léčba stavů po cévních, zánětlivých či jiných onemocněních nervového systému, včetně stavů poúrazových a pooperačních, spinální rehabilitační jednotka.
 • Nemoci pohybového ústrojí: vrozené či získané afekce kyčelního kloubu (Mb. Perthes), skoliózy a jiné vady páteře, vrozené a získané vady a stavy poúrazové a pooperační ortopedického typu, léčba stavů po chronických a těžkých onemocněních a dlouhodobých poruch hybného aparátu primárních i sekundárních.
 • Jiné: chronická dermo-respirační onemocnění dětského věku mimo pylové alergie, indikovaná léčba obezity a kondiční léčba dětí celkově oslabených a tělesně neprospívajících, včetně klimatoterapie.

Podmínky léčby

 • Podmínkou léčby na lůžku u pacienta bez doprovodu je klinický stav vyžadující, ale i umožňující, po stránce somatické i psychické poskytovat odpovídající léčbu; normální intelekt nebo snížený až do pásma střední mentální retardace, při zachované učenlivosti (vzdělavatelnost nejnižšího stupně); schopnost a ochota léčbu přijímat, a to v míře odpovídající jeho vnímání a klinickému stavu.
 • HL poskytuje léčebné služby pro pacienty s doprovodem v souladu s platnými předpisy.
 • Ředitel HL může povolit výjimky z uvedených podmínek v bodu II. 1. na základě posudku klinického psychologa, psychiatra či dalšího odpovídajícího odborníka, a to ve vazbě na možnosti zajištění odpovídající léčby v HL.

K provozování webu a analýze návštěvnosti používáme soubory cookies.