O nás

Hamzova léčebna se nachází 135 km východně od Prahy, 22 km jihovýchodně od Chrudimi, v čistém přírodním prostředí s pestrou mozaikou krajinných typů a celou řadou turistických zajímavostí. Příznivé klimatické podmíky jsou pro léčebnu cenným přínosem. Hlavní náplní činnosti je poskytování lůžkové i ambulantní péče pro děti a dospělé s pohybovým postižením z oblasti neurologických a ortopedických onemocnění, ať už vrozených nebo získaných, včetně stavů poúrazových a pooperačních.

Léčebna a její služby

Hamzova léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti i dospělé z celé České republiky.

Hamzova léčebna nabízí:

Lůžkovou následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR:

  • Léčebný rehabilitační program dospělých u všech stavů po operacích, úrazech a po onemocněních hybného systému, včetně zánětlivých a cévních (cévní příhoda mozková).
  • Program pro léčbu dětí s různými neurologickými a ortopedickými vadami především s dětskou mozkovou obrnou, Perthesovou chorobou, skoliózou a dalšími vadami držení trupu apod.
  • Samostatný léčebný program pro dospělé i dětské pacienty po míšním poškození v oddělení Spinální rehabilitační jednotky.
  • Specifický rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu.
  • Rehabilitační program u poruch hybného systému při onkologické léčbě.

Ošetřovatelskou péči s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem v rámci lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP)

  • Nové pojetí péče o pacienty, kteří jsou závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena.
  • Cílem je návrat pacienta do domácího prostředí a zlepšení kvality jeho života.

Program modernizace a inovace v Hamzově léčebně

Do tradičních léčebných metod, díky kterým je Hamzova léčebna vyhledávaná pacienty z celé České republiky, průběžně zahrnujeme inovativní prvky a postupy odpovídající realitě 21. století.

Hamzova léčebna se stala jedním z prvních zařízení v ČR, kde se začala využívat HIPOTERAPIE jako pevná součást rehabilitační léčby. Pro terapii dětských i dospělých pacientů využívá léčebna v současné době čtyři koně, kteří prošli specializačními zkouškami a mají osvědčení České hiporehabilitační společnosti.

V Hamzově léčebně byla vyvinuta metoda nazvaná KODYVERT (Košumberská dynamická vertikalizace) napomáhající při léčbě dětských pacientů s poruchou vzpřimovacích a opěrných funkcí trupu a končetin. Metoda napomáhá k časnému řízenému postavování dosud ležících dětí.

U pacientů s poruchou hybnosti končetin po úrazech, po cévní a mozkové příhodě nebo jiném neurologickém poškození využíváme tzv. roboticky asistovanou rehabilitaci. Jde o přístroje s plným využitím počítačové techniky. Speciální zařízení ARMEO je určeno k obnově pohybových funkcí horní končetiny. Zařízení ERIGO je specializovaný vertikalizační přístroj s dynamickým pohonem dolních končetin, který stimuluje stoj, opěrné a krokové fáze chůze.

Služby Ortopedické protetiky

Ortopedická protetika je velké samostatné pracoviště v rámci Hamzovy léčebny, které vyrábí širokou škálu zdravotních pomůcek. Zajišťuje své služby nejen pro pacienty léčebny, ale ve velkém rozsahu i pro občany z celého východočeského regionu. Patří k významným výrobcům trupových ortéz pro pacienty s vadami páteře a ortéz pro pacienty po cévních mozkových příhodách v ČR. Úzce spolupracuje s lékaři v oboru ortopedické protetiky, rehabilitace, neurologie a s fyzioterapeuty. Ročně ošetří více než 5000 pacientů.

Léčebna byla založena v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v Luži ukončena a léčebna reprofilizována na zařízení pro rehabilitaci dětí s pohybovými vadami. Od roku 1992 se zde léčí i dospělí pacienti. S kapacitou 505 lůžek, umístěných v deseti pavilonech, se jedná se o největší rehabilitační zařízení svého druhu v České republice. Nedílnou součástí léčebny je nejen základní a mateřská škola, ale i moderní oddělení ortopedické protetiky.

Hamzova léčebna je akreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice.

K provozování webu a analýze návštěvnosti používáme soubory cookies.