Pro pacienty

Hamzova léčebna poskytuje následné i dlouhodobé zdravotnické služby, především léčebnou rehabilitaci lůžkového i ambulatního typu pro děti i dospělé z celé ČR. Pacientům i lékařům vytváří potřebné zázemí pro dosažení společného cíle - návratu pacienta do běžného života nebo alespoň výrazné zlepšení jeho kvality.

Návštěvy, vycházky, propustky

Je možné využít během pobytu propustku a jak jsou organizovány vycházky?

 • Vycházkou se rozumí pobyt pacientů mimo pavilón, ale v areálu léčebny. Vycházky jsou součástí léčebného programu a slouží k aktivnímu procvičování hybnosti prostřednictvím chůze.
 • Opuštěním oddělení - se rozumí odchod pacienta mimo areál léčebny, např. do města Luže. U dětí do 15 let je to možné jen v doprovodu určeného pracovníka HL či pracovníka školy nebo zákonného zástupce dítěte. Pacientům starším 15 let může povolit ošetřující lékař opuštění oddělení samostatně na základě písemného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, pokud dítě má platný občanský průkaz nebo pas.
 • Odjet z léčebny je možno v rámci režimu Opuštění oddělení (mimo mimořádné důvody) v sobotu a ve svátek, pokud připadne na pracovní den, a to od 13,00 hodin, nejdéle do 21,30 hodin, v neděli na celý den (nikoliv přes noc!) od 8,00 hodin, nejdéle do 21,30 hodin.
 • Opuštění oddělení v pracovní den v době léčebného programu musí mít závažný důvod a schvaluje ho ošetřující lékař.
 • Pobyt mimo areál léčebny je na vlastní odpovědnost. Z důvodu zdravotního stavu může být opuštění oddělení lékařem zamítnuto. O důvodech je vždy proveden zápis do dokumentace.
 • Propustkou se rozumí opuštění oddělení na dobu delší než 12 hodin s nepřítomností přes noc. Propustka je poskytována maximálně 1x za šest týdnů, a to pouze mimořádně, ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, na základě odůvodněné písemné žádosti. O propustce rozhodne ošetřující lékař nebo primář oddělení.
 • První tři dny po nástupu a poslední tři dny před ukončením pobytu se propustka neposkytuje!

Jakým způsobem je zajištěno stravování pacientů?

 • Dietu během hospitalizace v HL ordinuje pacientům jejich ošetřující lékař. Tato ordinace vychází z klinického stavu nemocného a ze skutečně léčených onemocnění. Redukční dieta je indikována jen u nemocných, kteří se léčí v dietologické ambulanci, nebo u dětí přijatých k léčbě obezity.
 • Léčebna nabízí mimo odpovídajících diet i bezmasou stravu. Pokud je indikována odborným lékařem ze zdravotních důvodů, je bez příplatku.
 • Na požádání pacienta, již bez doporučení lékaře, je možné objednat bezmasou stravu po dobu celé hospitalizace, ale jen za příplatek (Ceníky služeb). Tato možnost platí i pro osoby přijaté do léčebny jako doprovod.
 • Jídelní lístek je kontrolován a schvalován ústavními dietology pro dospělé a pro děti zvlášť.
 • Pro přípravu teplých nápojů, mimo tekutiny v rámci celodenního stravování, je na oddělení k dispozici varná konvice. Případné ohřátí stravy zajistí sestra. Z bezpečnostních důvodů nelze používat osobní vařiče! Pro uložení balené stravy podléhající rychlé zkáze jsou k dispozici chladničky.
 • V den přijetí dostává dle Zákona 48/1997 Sb. každý pacient oběd, v den propuštění pouze snídani!

Jak jsou v HL řešeny návštěvy a kdy jsou poskytovány informace o zdravotním stavu?

 • Návštěvy nejsou v rámci denní provozní doby oddělení časově omezené, ale nesmí rušit léčebný režim a soukromí ostatních pacientů.
 • Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel léčebny návštěvy dočasně zakázat.
 • Na požádání pacienta, již bez doporučení lékaře, je možné objednat bezmasou stravu po dobu celé hospitalizace, ale jen za příplatek (Ceníky služeb). Tato možnost platí i pro osoby přijaté do léčebny jako doprovod.
 • Pacienti HL mají právo určit osobu, která může být informována o jejich zdravotním stavu, nebo i naopak vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoli osobě. Toto je zaznamenáno při přijetí do formuláře Zápis o edukaci pacienta anebo jeho rodiny.

K provozování webu a analýze návštěvnosti používáme soubory cookies.