Poskytovaná péče

Hamzova léčebna nabízí lůžkovou a následnou léčebně rehabilitační péči pro děti a dospělé z celé ČR, a také ošetřovatelskou péči s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem v rámci lůžkového oddělení ošetřovaelské péče. Cílem je návrat pacienta do domácího prostředí a zlepšení kvality jeho života.

Rehabilitace dětí

Neurologické indikace

Vrozená či získaná onemocnění centrálního i periferního nervového systému s motorickým, senzitivním, senzorickým i kognitivním postižením včetně kombinovaného postižení - dětská mozková obrna, poúrazové stavy (kraniotrauma, míšní léze, poranění nervů), stavy po zánětu centrálního i periferního nervového systému infekčního i neinfekčního původu (encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy), poly i mononeuropatie, svalová onemocnění (svalové dystrofie, myopatie apod.).

Ortopedické indikace

Vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Perthesova choroba.

Jiné indikace

Obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých operacích všech typů, stavy po popáleninách, stavy po dlouhodobé imobilizaci.

O diagnózách

  • Dětská mozková obrna
  • Dětské úrazy

Nové metody RHB

  • KODYVERT
  • Rehabilitační software
  • Zdravá dětská noha

Program komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče pro děti s DMO

  • KILP HL

K provozování webu a analýze návštěvnosti používáme soubory cookies.